Trung tâm anh ngữ Academy

TRUNG TÂM ANH NGỮ ACADEMY  |  Bắc Sơn, Thái Nguyên, 2020

Trung tâm anh ngữ Academy được xây dựng gần hồ điều hòa khu đô thị Bắc Sơn. Thiết kế được nghiên cứu trên hình thù đặc biệt của khu đất và tác động của cảnh quan xung quanh.